תקנון אתר

מדיניות לשימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר ”הייר קליניק” (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי צוות ה.ק.ט. הייר קליניק טיפולים בע"מ. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם. באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.
האתר מוגן בזכויות יוצרים של ה.ק.ט. הייר קליניק טיפולים בע"מ. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב של ה.ק.ט. הייר קליניק טיפולים בע"מ ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):
הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-האתר.
הזמנת מוצרים ושירותים, תשלום ואספקה
המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
המחירים אינם כוללים משלוח – פרטי משלוח ועלויות משלוח על פי בחירת הלקוח כמפורט בתהליך ההזמנה.
גולשי האתר יהיו זכאים לעתים למבצעים והטבות כפי שיפורסם מעת לעת.
מובהר כי באתר מפורטים הפרטים הבאים: "מחיר"- המחיר הרגיל של המוצר ללא הנחה, "מחיר באתר"- המחיר המוצע לצרכן לאחר ההנחות הניתנות באתר.
כל רכישה באתר תיעשה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי רגיל בלבד. לא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר, אולם ניתן ליצור קשר ישירות עמנו לצורך תשלום באופן ישיר שלא באמצעות האתר.
בסיום ביצוע ההזמנה, יישלח למזמין דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה שביצע אשר יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי “הייר קליניק”. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי.
הזמנה המבוצעת באמצעות אתר האינטרנט תחויב ותישלח ללקוח לאחר איסוף המוצרים והכנתם למשלוח ללקוח. במקרים שבהם לא ניתן לספק מוצר מסוים יישלחו המוצרים הקיימים והלקוח לא יחויב בתשלום על המוצר שלא ניתן לספקו. ניתן להתעדכן בסטטוס ההזמנה באמצעות דוא"ל [email protected] או באמצעות פניה דרך האתר
זמן האספקה של ההזמנה ועלותה (בהתאם לבחירת הלקוח) הינם על פי מועדים שירות המישלוחים בהתאם לבחירת הלקוח, ולא ניתן להתחייב למועדים מדוייקים או להבטיח את איכות השירות של חברת המשלוחים.
“הייר קליניק” עושה את מירב המאמצים על מנת שמוצריה יסופקו מהר ככל הניתן מרגע אישור ההזמנה. בכל מקרה ומכל סיבה שהיא “הייר קליניק” אינה מתחייבת על זמן הגעת המשלוח ליעדו מרגע ביצוע ההזמנה. יחד עם זאת, בכל מקרה של תקלה באספקת המוצרים הנכם מוזמנים לפנות אל "הייר קליניק" ואנו נעשה כל דבר שבכוחנו כדי לזרז את זמן המשלוח
במקרה של משלוח באמצעות שליח עד הבית, הנכם מחוייבים להיות זמינים במספר הטלפון שמסרתם ולתאם מועד לקבלת המוצרים. במידה ולא תהיו בבית במועד שתואם, תושאר החבילה ליד דלת הבית על אחריותכם.
איסוף עצמי מנקודות איסוף שיפורסמו מעת לעת – חינם!
יודגש כי ככל שיפורסמו באתר מבצעים, מבצעים אלו עשוים להשתנות מעת לעת, ובכל מקרה אין כפל מבצעים והנחות.

הרחבת ידע

לעיתים יתפרסמו באתר קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי ה.ק.ט. הייר קליניק טיפולים בע"מ , או מטעמם וה.ק.ט. הייר קליניק טיפולים בע"מ אינם שולטים או מפקחים עליהם, אינם אחראים לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
ה.ק.ט. הייר קליניק טיפולים בע"מ אינם מתחייבים כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים. ובנוסף ה.ק.ט. הייר קליניק טיפולים בע"מ רשאים להסיר מ-האתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של ה.ק.ט. הייר קליניק טיפולים בע"מ ו/או האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מה.ק.ט. הייר קליניק טיפולים בע"מ, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי ה.ק.ט. הייר קליניק טיפולים בע"מ לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.
אם וככל שניתנה הסכמה בכתב כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.
ה.ק.ט. הייר קליניק טיפולים בע"מ אינם טוענים לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

אחריות לתוכן האתר, זמינותו ושינויים באתר

ה.ק.ט. הייר קליניק טיפולים בע"מ יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים באינטרנט. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ה.ק.ט. הייר קליניק טיפולים בע"מ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו בזמן ביצועם.
האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות הזמינים דרכו, מונגשים עבורך על-ידי “הייר קליניק” כפי שהם ובכפוף לזמינותם ('As Is' ו- 'As Available').
למרות ש”הייר קליניק” נוקטת בכל המאמצים כדי להציג באתר או דרכו מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, “הייר קליניק” אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר, והסתמכות על כל תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריותך המלאה.
הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן הזמין דרכו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך כל זכות מלבד אלו המפורטות בתקנון זה, המהווה הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין “הייר קליניק”.
מוצרים, תיאורים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים ושירותים המתוארים או מוצגים באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. אם זיהית פער משמעותי בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, אנא פנה אלינו כדי שנפעל לתקנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של “הייר קליניק”. בכל מקרה, “הייר קליניק” לא תהא אחראית בקשר עם אף מוצר ו/או מתכון ו/או המלצות שפורטו או יוצגו באתר ואבמצעותו.
ייתכן כי חלק מהתכנים או הקישורים שיוצגו דרך האתר או דרך אתרים אחרים של “הייר קליניק”, לרבות מתכונים, מידע, נתונים, מוצרים, סרטונים, מלל, שמע וכיו"ב (להלן יחד "התוכן"), יקושר או יהיה זמין דרך אתרים, עמודים וערוצים (להלן"העמודים") המנוהלים אצל צדדים שלישיים, לרבות בעמוד הפייסבוק ; בערוץ היו-טיוב; ובפרופיל האינסטגרם ועוד. הצפייה בתכני העמודים החיצוניים, בין אם ישירות דרך האתר או בעמודים עצמם, כפופה לתקנונים, לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתרים המאחסנים אותם ושל החברות העומדות מאחוריהם. ככל שהינך משתמש באחד העמודים או יותר, מומלץ אם כן לעיין גם בתנאי האתר המאחסן אותו/ם.

אחריות למוצרים

“הייר קליניק” ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע לצריכת המוצרים המוצעים באתר על ידך, לרבות אלרגיה למי ממרכיבי המוצרים ו/או תופעות לוואי אשר עשויים להופיע כתוצאה מרגישות המזמין למרכיבי שונים, שמירת המזמין את המוצר בתנאים לא מתאימים או צריכתו לאחר מועד אשר אינו תואם את אופי המוצר. צריכת המוצרים המוצעים באתר הינה באחריותו המלאה של המזמין.

“הייר קליניק” ו/או מי מטעמה, לרבות אך לא רק מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וחברות קשורות עמה, אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, הנובע מהזמנה שבוצעה באתר, ו/או אי אספקתה ו/או פגם במוצר ובכל מקרה גובה האחריות של “הייר קליניק” כלפיך מוגבל בגובה הסכום ששולם על ידך בגין המוצר.

הנך מסכים ומתחייב להגן על “הייר קליניק” , לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא את “הייר קליניק” , עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידך ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד “הייר קליניק” ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.

משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את “הייר קליניק” ולשפות אותה ו/או את עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכל עם דרישה ראשונה ועל פיה.
ביטול עסקה:
בכל מקרה של ביטול עסקה יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981 ובכלל זה הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 אשר הותקנו מכוחו בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק והתקנות ובין הוראות תקנון זה, יחולו הוראות החוק והתקנות.
ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה באחת מן הדרכים הבאות
בעל פה – בטלפון 03-7692100 או בסניף הרלוונטי;
בדואר אלקטרוני בכתובת [email protected]
ברכישה מקוונת – באמצעות האתר
בעסקת מכר מרחוק או בכל מכירה של תמרוקים, רשאי כל צרכן לבטל את העסקה תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה או מיום קבלת אישור על ביצוע העסקה בכתב לפי המאוחר מביניהם, ולגבי צרכן הנכלל באוכלוסיות המיוחדות (אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש) בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה ו/או ממועד קבלת המוצר לפי המאוחר ובלבד שלא מדובר בטובין פסידים או במוצר שאריזתו נפתחה.
במקרים בהם מבקש הלקוח לבטל עסקה עקב פגם במוצר ו/או בעקבות אי התאמה בין המוצר שקיבל ובין הפרטים שנמסרו לו על ידי הייר קליניק ו/או בעקבות אי הספקת המוצר במועד ו/או בשל כל הפרה אחרת שלטענתו נגרמה לו על ידי הייר קליניק, הוא יפנה להייר קליניק באחת מן הדרכים המצוינות לעיל לעיל ובכפוף לנכונות טענותיו יוחזר לו כספו ללא גביית דמי ביטול.
בגין ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים לעיל יגבו דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100₪לפי הנמוך מבניהם. אם יבחר הלקוח לקבל שובר זיכוי במקום ההחזר הכספי, לא יהיה חיוב דמי ביטול.
לא ניתן לבטל עסקה ביחס למוצרים פסידים, תוספי מזון או מוצרים שאריזתם נפתחה.
בעסקאות בהן ניתנה מתנה/ות יחד עם המוצר שהוזמן, והלקוח מבקש לבטל את העסקה – ינוכה ₪50 מסכום ההחזר הכספי עבור כל מתנה שניתנה ללקוח ולא הוחזרה על ידו יחד עם המוצר.
כללי
ה.ק.ט. הייר קליניק טיפולים בע"מ שומרים על זכותם לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
ה.ק.ט. הייר קליניק טיפולים בע"מ לא יישאו במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או בעיה אחרת המונעת ממשתתף לרכוש את המוצרים ולהשתמש בהם.
ה.ק.ט. הייר קליניק טיפולים בע"מ שומרים לעצמם את הזכות לבטל את המכירה ו/או את אחת מההדרכות, הקורסים והתכנים על פי שיקול דעתה.
ה.ק.ט. הייר קליניק טיפולים בע"מ לא יישאו במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למועד אספקתם של המוצרים הפיזיים או לתקלה חלילה של הפעלת המוצרים הדיגיטליים העשויים להיגרם מתקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעילות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים.

לפתיחת צ'אט עם נציג
שיחה עם נציג
נציג הייר קליניק
היי, ברוכים הבאים להייר קליניק - המומחים לבריאות השיער. כיצד נוכל לעזור?
דילוג לתוכן
0